SCHRIJVEN MET LICHT

MOOI EN/OF VERHALEND

Een foto vertelt een verhaal. Meer nog dan tekst, kan een beeld een idee overbrengen en een gedachte doen ontstaan. Het beeld is krachtiger dan welke zintuigelijke impuls ook. Het baant zich onstuitbaar een weg van netvlies naar brein. En daar ontstaat het wonder.

Een foto is vrij van woordbetekenis, maar vol van inhoud. Geluk, liefde, boosheid, verdriet, mooi, lelijk. Het beeld maakt zichtbaar en roept op. Het maken van een foto is als het schrijven van een gedicht. En ieder die het beeld ziet, schept zijn eigen melodie.

Fotografie is veel meer dan een stilstaand plaatje. Het is een bevroren moment in de tijd, een voor altijd onveranderlijk tableau vivant. Maar in de beleving van de kijker draait de wereld door. De kijker brengt het beeld tot leven, met gedachten, herinneringen, associaties. Zo ontstaat een eigen werkelijkheid in de geest van de beschouwer. Waar video een kijker bijna willoos meeneemt in een snelle opeenvolging van beelden en weinig tijd laat voor contemplatie, daar brengt een foto juist concentratie. Een video vervliegt, een foto verankerd.

Ik vind dat een foto esthetisch en/of narratief moet zijn; mooi en/of verhalend. Zorgvuldig gemaakt en technisch volmaakt. Fijn om naar te kijken.

Is het waar? Dat mag je zelf beoordelen. Neem een kijkje op mijn Flickr albums

Gastvrije Randmeren

Landschaps-, gebieds en gebruiksfotografie. Kusten, vergezichten, IJsselmeerstadjes en bossen rond de Randmeren.
Doelgroep: toerisme.
Doel: bekendmaking, verhogen aantrekkingskracht, gebiedspromotie.
Werkzaamheden: honderden kilometers fietsen en lopen door het gebied om foto’s van gebied en de mensen daarin te maken.

Lifestyle Almere

Fotografie (en tekst) voor de rubriek DagAlmere in het glossy magazine Lifestyle Almere.  
Doelgroep; populatie.
Doel: stadspromotie.
Werkzaamheden: fietsen, fotograferen, praten en opschrijven.

Gemeente Almere

Gebiedsfotografie Stadsruimte voor het in beeld brengen van de openbare ruimte en het gebruik daarvan.
Doelgroep: inwoners Almere en organisatiemedewerkers.
Doel: zichtbaar maken publiek domein en het gebruik daarvan.
Werkzaamheden: fietsen, fotograferen.